28 October 2010

JENIS-JENIS INGATAN MANUSIA


i.Daftar Sensori / Deria

- Input utama daripada penglihatan dan bunyi
- Pemprosesan berlaku dalam 3 hingga 5 saat
- Input disalur kepada ingatan jangka pendek untuk pemprosesan sebenar
- Maklumat yang diterima, dipantau pada tahap perhatian yang rendah dan respons secara terpilih

ii.Ingatan Jangka Pendek
- Maklumat berada dalam keadaan aktif selama 15 hingga 20 saat (lama jika ada praktis)
- 3 cara menangani tugasan kognitif ialah chunk, proses satu per satu ketika (pemprosesan serial), automaticity
- Elaborative rehearsal – simpan maklumat dengan menghubungkaitkan dengan sesuatu yang diketahui.
- Maklumat akan hilang jika tidak diulangi dalam masa 20 saat.atau bilangan item melebihi 5 - 9 unit.iii. Ingatan Jangka Panjang
- Stor simpanan pengetahuan yang kekal
- Mempunyai tempoh masa dan kapasiti yang tidak terhad
- Konsep disimpan dalam jaringan perkaitan bermakna secara hierarki (skema)
- 3 jenis iaitu semantik, episodik, dan prosedural.
- Semantik ialah ingatan untuk makna yang disimpan sebagai proposisi (unit pengetahuan terkecil), imej dan skema.
- Ingatan episodik ialah iangatan maklumat yang terikat kepada suatu tempat dan masa tertentu.
-Ingatan prosedural ialah ingatan bagaimana melakukan sesuatu

No comments:

Curhat Terdahulu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...